Privacy statement BMX Europe

BMX Europe wordt verder aangeduid als BMXEurope

Inleiding

BMXEurope verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door BMXEurope en de aangesloten BMXEurope organisatieonderdelen, waaronder verenigingen, stichtingen en regionale organisatoren, trainingsgroepen, etc..

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook een voornaam samen met een geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt BMXEurope persoonsgegevens?

BMXEurope verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

BMXEurope gebruikt uitsluitend persoonsgegevens van medewerkers van BMXEurope.

Voor bestuursleden, medewerkers zullen relevante functionele persoonsgegevens worden geregistreerd.

Waarvoor verwerkt BMXEurope persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van deelnemers aan internationale wedstrijden georganiseerd onder de KNWU of UCI worden uitsluitend getoond in de vorm van indelingslijsten van deelname of uitslagen van wedstrijden.

Verwerkt BMXEurope ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

BMXEurope verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

BMXEurope controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat BMXEurope met mijn persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen BMXEurope of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor BMXEurope bestuursleden en andere door het bestuur aangewezen bevoegden voor administratieve doeleinden.

Per geautoriseerde medewerker zal de toegang tot persoonsgegevens worden beperkt tot de administratieve werkzaamheden, waarvoor deze medewerker door het bestuur is aangewezen.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen BMXEurope

BMXEurope zal geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is BMXEurope gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Inzage welke persoonlijke persoonsgegevens BMXEurope zijn verwerkt

Door in te loggen op de BMXEurope website met een persoonlijk toegestuurde email activatie code kunnen de persoonlijke persoonsgegevens met betrekking tot de relatie met BMXEurope, opgevraagd en gewijzigd worden.

Kunnen de persoonsgegevens verwijderd worden?

Op verzoek van een persoon kunnen alle gegevens van die persoon verwijderd worden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden overgebracht naar de harde schijf van een bezoeker website of browser voor extra functionaliteit of voor het navigeren op de site. De BMXEurope website gebruikt geen cookies voor het verzamelen van persoonlijke informatie.
Cookies zijn verdeeld in twee soorten:
- Een permanente cookie. De permanente cookie wordt opgeslagen op de schijf en blijft na het afsluiten van de browser bestaan.
- Een sessie-cookie. De sessie-cookie wordt tijdelijk opgeslagen in het computergeheugen, maar wordt verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit.

Cookie gebruik op de BMXEurope website

Bij het bezoeken van de BMXEurope website, kan er informatie op uw computer opgeslagen worden in de vorm van een cookie.

Permanente Cookies worden op deze site uitsluitend gebruikt als de gebruiker er bij het inloggen voor kiest om permanent ingelogd te blijven.
Deze Cookie bevat geen persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van functionele cookies door de cookie disclaimer te Accepteren

Om cookies te vermijden, kunt u uw browser configureren om cookies te weigeren. Door dit te doen kunnen bepaalde functionaliteiten van de website verloren gaan. De procedure voor de afwijzing van cookies hangt af van welke browser u gebruikt. Raadpleeg informatie van uw webbrowser voor meer details.

Websites van derden

Op de website van BMXEurope kunt u hyperlinks aantreffen naar de websites van derden.
BMXEurope heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt.
Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is.
Dit Privacy Statement van BMXEurope heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van BMXEurope zijn verkregen.
BMXEurope accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten, websites en/of cookies van derden.

Waar kan men terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door BMXEurope kan je terecht bij BMXEurope via het mailformulier op www.BMXEurope.eu

Wijzigingen privacy beleid

BMXEurope behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Het verdient aanbeveling om het privacy beleid voor het gebruik van de BMXEurope website te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt het privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via www.bmxeurope.eu   - Informatie - Privacy.

Last update: 09/11/2022
Email
 
Webdesign © Bsoft 2016
Today hits.
Total hits.